ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΑΞΕΣΟΥΑΡ, ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ
210 5141807, 210 5157906
Δήμητρος 15 Ακαδημία Πλάτωνος, Αθήνα

Δήλωση Χρήσης Μπαταριών

Μέγιστο μέγεθος αρχείου 4Mb

Το θειικό οξύ που περιέχεται στη συσκευασία αποτελεί εκρηκτική ύλη που υπόκειται σε περιορισμούς σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ Ν. 2019/1148. Από 01. 02. 2021 δεν είναι δυνατή η ελεύθερη πώληση μπαταριών ξηρού φορτίου με οξύ. Επομένως, για ιδιώτες υποχρεούστε να τοποθετήσετε τα υγρά στη μπαταρία πριν την πώληση, ενώ η μεταπώληση σε επαγγελματίες θα είναι νόμιμη μόνο μετά από την υπογραφή όμοιας δήλωση χρήσης, σύμφωνα με τους περιορισμούς, που ορίζονται στον κανονισμό της ΕΕ Ν. 2019/1148.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δηλώνω υπεύθυνα ότι το εμπορικό προϊόν και η ουσία ή το μείγμα που περιέχονται σε αυτό χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την υποδεικνυόμενη χρήση (μοτοσικλέτες), η οποία, σε κάθε περίπτωση, είναι νόμιμη. Επίσης, έχω λάβει από τη ΠΑΤΜΑΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ Α.Ε. τις αναλυτικές πληροφορίες της ΕΕ για τον κανονισμό Ν. 2019/1148 σχετικά με τις εν δυνάμει εκρηκτικές ουσίες.